sokolské akce

 

 


16.11.

Děvčata Country energies vystupovaly na setkání důchodců v
Záchlumí a sklidily veliký úspěch.


15.11.

Uspřádán zájezd do bazénu do České Třebové, účast 34 lidí.


20.10.

Ženy se skladbou Waldemariána vystupovaly na Sokolské akademii v Hradci Králové.


31.8.2013

Proběhl tradiční Dětský den ve spolupráci se Svazem žen a Hasiči.

Zúčastnilo se 30 dětí, absolvovaly obcí naučnou trasu za zvířátky a v cíli se mohly zhoupnout na houpačkách,projet na koni a čtyřkolce, potrénovat na chůdách. Pan Martinec předvedl jak se hledají poklady a co všechno za vzácnosti v našem okolí našel. T.Aulich s Terezou prověřili přítomné ve střelbě ze vzduchovky. Petr Zámečník ukázal úžasný přelet motorovým letadlem nad hřištěm a pak k naší velké lítosti nezvládl manévr a napíchl ho na plot. Přejme mu, ať jde letadlo opravit. Houpačky dovezl L.Grof,čtyřkolky provozovaly Technické služby, projížďky na koních vedly děvčata Šebkovi , lana navázal na stromoví V. Holubář.

STANOVIŠTĚ:

u koně – A.Chaloupková, chameleona v keři a želvu v listí hledali u Čáslavků, ovce-u Neugebauerových, králíci dupali u Trejtnarů, včelí společenství mohli pozorovat za sklem u Skalických, kozí mléko ochutnávali u Štěpánkových , černá prasátka chrochtala u Štantejských, telátka bučela v teletníku a chytnout husu si zkusili u Václavíku. Na každém stanovišti po uhádnutí všetečných otázek získali písmenko do tajenky a za její vyluštění dostali sladkou odměnu. Všem na stanovištích patří poděkování, včetně těch, kteří převáděli přes silnici na nepřehledných úsecích silnice. Trasu vymyslela

Š.Martincová.


29.7.2013

Vystoupení žen se skladbou v Králíkách na cyklistickém závodě.


22.6
.2013

Běh KAMENSKÁ MÍLE a kácení máje

s jeho porcováním dvoumužnou pilou. Závodníci se prezentovali u Š.Matyášové a I.Martincové, občerstvení zajistila M.Čáslavková, diplomy zhotovila J.Rolečková, tratě vyměřili Š.Martincová a L.Grof. Koordinovala J.Kratochvílová. Odměny – sladkosti.
Výsledky najdete ve zpravodaji.


6.6.2013 

Vystoupení na Chovatelském dnu VIKA Kameničná a.s.,

konaném v Kameničné u dílny. Na
plácku ohraničném pilinami a ohradou vystoupily
děvčata s Country Energies. Pružně oprášily loňskou
skladbu se vstupem toreadora, jak krotí divokého býka, aby tématicky zapadly. Vystřídaly je ženy s Waldemariánou. Lidé byli zřejmě dost překvapeni, co v Kameničné jsme schopné nacvičit a předvést, že zapomněli i tleskat. A organizátorům následujícího chovatelského dnu nasadily obě vystoupení brouka do hlavy, co předvedou oni.


25.-26. 5.2013

účast žen na Sokolském sletu v Roudnici nad Labem se skladbouWaldemariána.

Autorka skladby Jarina Žitná nám napsala děkovný dopis :„ I přes to,že jste byly patřičně vymoklé a zmrzlé, vyzařovala z vás všech radost z pohybu avnitřní pohoda. Měli bychom být takhle jednotni a svorni i ve všedním životě . Byla to pro mne velká odměna a jakékoliv díky nejsou dostatečné. “. Zúčastnily se: Marie Cimrová, Eva Kotyzová, Aninka Kaplanová, Štěpánka Matyášová, Iveta Kacálková,Marie Bednářová, Jarča Veverková,Jana Kratochvílová, Jana Mrklovská z rod.důvodů nejela


16.5.2013

Atletické závody v Ústí nad Orlicí


Zúčastnila se jen Aneta Kalousová,obsadila první místo ve své kategorii a zajistila si postupdo krajského kola, na které nakonec nejela. Dopravod a dopravu zajistila p.Hlávková J.
Ostatní děti byly zaneprázdněné nácvikem hasičských závodů a tak tuto soutěž vynechaly.


8.5.2013¨

 MINI akademie - na setkání důchodců:

1, MŠ
2, Mladší žactvo – tanečky – J.Rolečková
3, Waldemariána – ženy – J. Kratochvílová
4, Modrý přelud-ml.žactvo- J.Rolečková
5, Country Energies – ženy a dorostenky – J.Rolečková
- uváděl pan M.Šána
- oponář – Petr Roleček, ozvučení – Víťa Beran


8.3. a 15.3.2013

 – zájezd na bowling 2x po 20 lidech do GAPY v Rychnově nad Kněžnou.

Vezl nás-Tomáš Aulich s Ávií.


2.3.2013

 - Oblastní kolo zimního čtyřboje v Pardubicích. Zúčastnili se: Hlávková K.-1.m., Kheilová Kl.-7.m., Beranová E.- 4.m.,Lesák J.-4.m.,Hlávka J.-2.m.

Dozor – Hlávková Jitka, doprava k autobusu –Hlávková,Mrklovský

Soutěží se v disciplínách: šplh na tyči, skok z místa, člunkový běh, hod na koš


23.2.2013

– zimní čtyřboj v Letohradě. Zúčastnili se:Mrklovská M.-5.m.,Hlávková K.-1.m., Kalousová A.-2.m, Kheilová Kl.-3.m., Mrklovská D.-4.m., Beranová E.-3.m.,

Lesák J.-1.m., Hlávka J.-1.m.

Doprava a dozor - Hlávková Jitka, Mrklovský Mirek


22.2.2013

 – BESEDA o létání v Africe s Mirkem Sklenářovým ve škole. Zúčastnilo se 35 lidí.


16.2.2013

– vystoupení v Kunčicích na hasičském bále opět našich děvčat Country Energies s předtančením. Prostě se ve 21 hod. sebraly během schůze, odskočily si zatancovat a pak se zase vrátily. A jak jinak, než s úspěchem.

Na Obecní úřad následně přišlo:

 

Vážení,

Rád bych touto cestou poděkoval a vyslovil uznání tanečnímu souboru Country z Vaší obce, který vystupoval pod hlavičkou TJ Sokol Kameničná na setkání senior klubu v Kostelci nad Orlicí dne .2. 2013. Tento soubor nadchl svým úžasným vystoupením všechny přítomné bez rozdílu věku. Byla to úžasná podívaná na krásné ženy, v krásných krojích ve velice zdařilých tanečních kreacích. Prosím – jestli je to možné – toto poděkování a obdiv tomuto souboru tlumočte ve Vašem obecním zpravodaji.

S pozdravem – Macháček František , Kostelec n. Orlicí.


16.2.2013

– proběhla Valná hromada TJ Sokol, kde jsme hodnotili činnost a vymýšleli jak dál. Schůze byla zahájena tanečním vystoupením mladšího žactva pod vedením J. Rolečkové.


9.2.2013

 tradiční turnaj ve STOLNÍM TENISU . Zúčastnilo se 24 dospělých, z toho 6 žen, 5 žáků a žákyň.

Umístění mužů:     1. Huška Vladimír z Helvíkovic

2. Sysr Jan z Letohradu

3. Karel Uhlíř z Letohradu

 

ženy:      1. Jana Kratochvílová

2. Naďa Adamcová z Letohradu

3. Aneta Doskočilová z Letohradu


 

žactvo:                   1. Lukáš Stehlík

2. Lukáš Kubišta

3. Kamila Trejtnarová

V kiosku nás obsluhovaly: Katka Aulichová a Lenka Kacálková

Hra se odvíjela v příjemné bojovné atmosféře, ceny /část nakoupena, část získána sponzorsky/ vyšly na všechny.


2.2.2013
vystoupení v Kostelci nad Orlicí v klubu Senior našich děvčat Country Energies s předtančením, kde sklidily obrovský potlesk.22.9.2012
Výprachtický pě
tiboj
Po loňském odloženém se letos Výprachtický pětiboj konal. Za roky, kdy s dětmi jezdím, už jsem zažila všelijaké počasí – od horka až po sníh. Tentokrát nás ráno přivítal prudký déšť. Tak jsem si vzdychla – „to asi nikdo nepojede“. Ale tři statečné se přece našly: Erika Beranová, Danča Mrklovská a Aneta Kalousová. Během přesunu do Výprachtic naštěstí pršet přestalo a nakonec bylo celkem příjemně.
Holky nezklamaly a urvaly:
Erika 1. místo
Anetka 1. místo
Dan
ča 3. místo


8.9.2012 - ženy se sokolskou skladbou vystoupily spole
čně s celkem z Králík v Přelouči nasportovním odpoledni
1.9. 2012–
prob
ěhl Dětský den za Veverkovými tentokrát v duchu Olympijských her. Skákalo se do výšky a dálky,házelo oštěpem, diskem, koulí a sprintovalo na 60 m. Záměrně píšu, že se dělo, protože se zúčastňovali i dospělí a třeba oštěp drželi v ruce poprvé. Za absolvování tohoto víceboje získali odměnu a diplom.
Současně probíhala střelba ze vzduchovky pod dohledem hasičů T.Aulicha a J.Veverky. V.Holubář s kamarády navázal lana mezi topoly ve výškách, kam se mohlo jen na povinném úvazku a s jištěním. Kdo vyzkoušel, poznal tok adrenalinu a v některých krkolomných úsecích se raději rád nechal spustit za úpěnlivého volání „ Pomoc,pomoc“. Houpačky jsme měli půjčené z Klášterce /dovezl J.Veverka/, duchnu na skok vysoký ze Žamberka /dovezl T.Aulich a J.Kratochvílová/ a občerstvení zajišťovaly naše ženy. Diplomy zhotovila J.Rolečková a na stanovištích opatrovali děti proti zapíchnutí oštěpem, skalpování hlavy diskem, či zamáčknutí koulí do země, případně jiným zraněním:A.a H.Krejsovi, Š. Martincová, P.Štěpánková, H.Pecháčková, B.Brokešová, J.Kalousová, Z.Aulichová, P.Roleček, u startu I.Martincová, J.Štěpánková, u houpaček dohlížela L.Kotyzová. Zúčastnilo se 42 závodníků.

výsledky střelby ze vzduchovky na dětském dnu :

Předškolní:
1) Šimon Pechá
č
ek
2) Arun Miroslav Bhopalsingh
3) Aleš Kaplan

Mladší dívky:
1) Andrea Kocmanová 0
2) Amálka Šafá
řová 21
3) V
ě
rka Hejkrlíková 22

Mladší chlapci:
1) Škabkama Jan 51
2) Benjamin Oravec 44
3) Vladimír Kalous 16


25.8.2012 –
zatahování Anetě a Honzovi Krejsovým
Další náš člen a oba členové hasičů opouští svobodný stav, tak jsme u toho nemohli chybět opět společně s hasiči. Projeli se na kárce, absolvovali lyžařské závody na lyžích v zimním oblečení za zvuku písně H.Zagorové „Zima,zima,všude je…“pro navození té správné atmosféry /proto hrála v rozhlase/ a sestřelovali terče džberovkou. Za nesplněúkoly se museli vykoupit a pak byli propušt
ěni.


1.-6.červenec -
XV. VŠESOKOLSKÝ SLET PRAHA
Stát se účastníkem sletu je pro každého cvičence svým způsobem odměna za celoroční činnost při nácvicích. V neděli absolvujeme slavnostní průvod Prahou, vstřebáváme nádhernou atmosféru mávajících přihlížejících , kteří projevují nadšení,že slet je zase tady. Co na tom,že jsou to převážně ti dříve narození, vzpomínající na svoje aktivní léta v Sokole, kdy se po stadionu proháněli sami. Odpoledne máme možnost si prohlídnout chrám sv. Víta a vyslechnout mši kardinála Duky, slouženou speciálně Sokolům. A od pondělí seřadiště, nácviky, pokřikování, rady ve stylu: „sestro tykej mně, stojíš mně na značce, hni sebou, doleva ne doprava, neumíš pochodovat?,sestro netykej mně….“ , přesto to za účast stojí, protože mezi tím ve volných chvílích brouzdáme po Praze, navštěvujeme památky,různé doprovodné programy. Rozhodně se nenudíme. A pak finální vystoupení, potlesk diváků, kteří stávají z laviček a už jsme i zažily slavnostní zakončení se státní hymnou. Možná troufalé, ale dostavují se pocity jako když stojíte na stupních vítězů, že jsme to dokázaly, probojovaly se až do finále. Kdo nezažije, nepochopí
16.6.2012 – běh Kamenská - míle výsledky
:
Kategorie předškolní – 200 m
1. Kuba Brokeš 0.55.97
2. Šimon Pecháček 1.09.21

1.-2. třída - 400 m
1. Pavlína Rolečková 1.25.01
2. Nelinka Pecháčková 1.28.03
3. Tereza Brokešová 1.35.56

4.-5. třída - 400 m
1. Kája Rolečková 1.00.78
2. Magda Mrklovská 1.57.09
3. Věrka Hejkrlíková 2.00.33

5.-6.třída - 600 m
1. Katka Hlávková 1.32.6
2. Dana Mrklovská 1.35.58
3. Jakub Hlávka 1.39.92
Tratě jsme přizpůsobili závodníkům, jejich nadšení a výkonnosti. Součástí akce bylo kácení máje a protože bylo potřeba pořezat stožár na májku, tak se vyhlásila soutěž v řezu dvojmužnou pilou – výsledky:
- řezalo se dvoukolově a počítal se lepší čas
1. Aulichovi Lad. + Ondra 21,89 s
2. Roleček Petr + Václavík Pavel 27,26
3. Aulichovi Tomáš + Tereza 28,64
4. Kacálkovi Láďa + Iveta 28,84
5. Kacálek lád.+Trejtnarová Kamila 32,29
6. Čáslavková Marie + Kratochvílová Jana 33,33
7. Rolečkovi Petr + Jitka 35,39
8. Mrklovská Dana + Trejtnarová Kamila 36,38
9. Hlávkovi Katka + Jitka 43,21
10. Hlávkovi Katka + Kuba 1,06,16
11. Aulichovi Renata + Láďa ml. 1,09,11
12. Aulichová Tereza + Hejkrlíková Věrka 1,33,74
13. Rolečková Kája + Mrklovská Magda 1,50,50


Atletika:
V Ústí nad Orlicí se konala 17.5.2012 každoroční atletická soutěž. Děti vyrazily opět za doprovodu Zuzany Aulichové .
Postoupili:
Erika Beranová st. Žákyně II. 2. místo
Kateřina Aulichová dorostenky 2. místo
Jan Kalous starší žáci II. 4. místo
Aneta Kalousová str. žákyně I. 4. místo


28. 4 .2012 -
TĚLOVÝCHOVÁ AKADEMIE
Pořádá se u příležitosti konání Sokolského sletu v Praze a nácviku skladby pro ženy , vždy po 6-ti letech. Předchází vymýšlení, přemlouvání, shánění rekvizit,podkladů a pak nácviky. Ale i obavy, jestli uspokojíme náročné publikum /a hlavně jestli přijde,když účastníků bude 70 a obyvatel máme 320 i s kojenci/ a nezklameme starostu, který pozval delegaci ze Slovenska z obce, která nese stejné jméno, jak ta naše – Kameničná
Podrobnosti najdete ve Zpravodaji č.56.


23.3.2012  PLAVÁNÍ
  v České Třebové – účast opět asi 40 lidí, dopravu do bazénu zaplatily  ženy. Tentokrát jsme vyměnily středy za pátky, byly  vzneseny a vyslyšeny námitky, že ve všední den se dětem nechce vstávat do školy a proto jich jezdí málo. Tato teorie se nepotvrdila, víc nás v pátek nejezdí, ale s dětmi, které jedou, v sobotu problémy mamkám s jejich vstáváním opravdu odpadly.

9.3. a 16.3.2012
Dva turnusy po 20- ti lidech – BOWLING  v Gapě v Rychnově nad 
 Kněžnou
Doprava Ávií s Tomášem Aulichem, pronájem drah platili hasiči

25.2.2012 – ženy byly na první secvičné na Sokolský slet do Prahy v Kostelci nad Orlicí


24.2.2012 – PLAVÁNÍ  v České Třebové – účast asi 40 lidí, dopravu do bazénu platili hasiči


18.2.2012 -  LYŽAŘSKÉ ZÁVODY  na Aulichově kopci od 13 hod. v běhu na lyžích, sjezdu a slalomu  na lyžích, ve sjezdu na pekáči. Zúčastnilo se 36 závodníků rozličného věku za pěkného počasí .

Umístění na prvních místech podle kategorií  -

 

 PEKÁČE:

Kalousová Viktorie s mamkou Monikou /nejmladší účastník do 2 let/   0:20:59

Kalousová Oldřiška  0:09:15

Hejkrlíková Věra      0:09:50

Holubář Martin       0:08:00

Kalousová Stáňa      0:08:44

Beran Víťa               0:08:15


SJEZD NA LYŽÍCH:

Aulich Lukáš                 0:30:50

Aulich Vladislav ml.      0:20:15

Kalousová Aneta           0:21:21

Kacálek Ladislav            0:16:18

Grof Lukáš                     0:11:88

SLALOM NA LYŽÍCH:

Aulich Lukáš              1:10:21

Oravec Benjamin     0:24:08

Kalousová Aneta      0:24:44

Důležitá tel. čísla

Evropské č. tísňového volání:   112

 

HZS:                                              150

 

Policie:                                          158

 

Zdravotnická záchraná služba:  155

 

 

Policie Žamberk:

+420 465 614 333+420 465 614 333

 

Městská policie Žamberk:

+420 465 670 265+420 465 670 265

+420 775 580 581+420 775 580 581

 

Poliklinika Žamberk:

+420 465 676 811+420 465 676 811

 

Albertinum:

+420 465 612 111+420 465 612 111

 

Kontakt OÚ

Obecní úřad Kameničná

Kameničná 33

564 01 Žamberk

 

starosta:     Ing. Sklenář Milan

 

tel., fax:   +420 465 612 554

                 +420 773 624 254+420 773 624 254

                 pouze úřední hodiny

 

e-mail:     oukamenicna@orlicko.cz

                starosta@kamenicna.cz

 

úřední hodiny:

pondělí, středa  15:00 - 19:00

Návštěvnost stránek

 

 

TOPlist