Havarijní a krizové informace

 

Po celou dobu existence lidstva se setkáváme s mimořádnými událostmi, které ohrožují zdraví a životy lidí, jejich majetek nebo životní prostředí. Vzhledem k technologickému rozvoji, zvyšujícím se potřebám lidí, k poškozování zemské atmosféry a k oteplování zemského povrchu dochází postupně k nárůstu vzniku mimořádných událostí, havárií a pohrom. Podle údajů OSN došlo za posledních 40 let až k čtyřnásobnému nárůstu škod z přírodních pohrom. Tyto nepříznivé události se nevyhýbají ani našemu území.

Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence. Ta však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. Proto jsou zřizovány záchranné systémy, orgány krizového řízení a další příslušné složky. Jedním z hlavních prvků ochrany obyvatelstva se stává SEBEOCHRANA.

Na obce jsou přenášeny v oblasti bezpečnosti nové a rozsáhlé úkoly. Aby bezpečnostní systém dobře fungoval, je nutné pojmout krizové řízení a plánování a přípravu na mimořádné události a krizové situace jako součást každodenní činnosti městského úřadu, ale i dalších orgánů, složek i právnických a fyzických osob.

U Městského úřadu Žamberk, obce s rozšířenou působností pro dalších 26 obcí, zabezpečuje celkovou koordinaci bezpečnostních opatření a plnění převážné části těchto úkolů v oblasti přípravy odbor obrany a krizového řízení.

Z výše uvedených skutečností a na základě reálných potřeb seznámení občanů s touto problematikou vznikla následující příručka, která bude průběžně rozvíjena a doplňována, s tímto obsahem:

 

 

Obsah

 1. LEGISLATIVA
  1. Ústavní zákony
  2. Zákony
  3. Nařízení vlády a vyhlášky ústředních orgánů
  4. Směrnice a odborné akty z Věstníku vlády
 2. KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ ORGÁNY MĚSTA, SLOŽKY IZS
  1. Bezpečnostní rada
  2. Krizový štáb
  3. Povodňová komise obce s rozšířenou působností
  4. Povodňová komise města
  5. Hasičský záchranný sbor
  6. Jednotka požární ochrany
  7. Policie ČR
  8. Zdravotní záchranná služba
  9. Ostatní složky IZS
 3. HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
  1. Havarijní plánování
  2. Krizové plánování
  3. Povodňové plánování
 4. OCHRANA OBYVATEL
  1. Všeobecná ustanovení
  2. Varování a informování osob
  3. Ukrytí osob
  4. Evakuace osob
  5. Nouzové přežití (ubytování a stravování)
  6. Prostředky individuální ochrany
  7. Vyrozumění příslušných složek a orgánů
 5. SEZNÁMENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB S MOŽNÝM OHROŽENÍM
  1. Seznámení s možným ohrožením
  2. Ochrana obyvatel
  3. Záchranné a likvidační práce
Důležitá tel. čísla

Evropské č. tísňového volání:   112

 

HZS:                                              150

 

Policie:                                          158

 

Zdravotnická záchraná služba:  155

 

 

Policie Žamberk:

+420 465 614 333+420 465 614 333

 

Městská policie Žamberk:

+420 465 670 265+420 465 670 265

+420 775 580 581+420 775 580 581

 

Poliklinika Žamberk:

+420 465 676 811+420 465 676 811

 

Albertinum:

+420 465 612 111+420 465 612 111

 

Kontakt OÚ

Obecní úřad Kameničná

Kameničná 33

564 01 Žamberk

 

starosta:     Ing. Sklenář Milan

 

tel., fax:   +420 465 612 554

                 +420 773 624 254+420 773 624 254

                 pouze úřední hodiny

 

e-mail:     oukamenicna@orlicko.cz

                starosta@kamenicna.cz

 

úřední hodiny:

pondělí, středa  15:00 - 19:00

Návštěvnost stránek

 

 

TOPlist